Про результати моніторингових досліджень якості води
водоймищ та грунту з місць масового відпочинку

З метою гігієнічної оцінки безпечності води водоймищ та грунту в місцях масового відпочинку населення (пляжах) та водних об’єктах рекреаційного призначення (зон рекреацій) на території Чернівецької області, Державною установою «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (надалі – Центр) проведено моніторингові дослідження:
- з 7 – пляжів: «Чернівецький міський пляж» по вул. Донбасівська, 5 в м.Чернівці; ТРК «Сонячна долина – 2» (лижна траса) та «Сонячний берег» в с.Бояни,  ТРК «Хвиля» в с. Магала, баз відпочинку «Аква - плюс» в с. Кам’яна, «Берег любові» в с. Бобівці та «Рутка» в с. Великий Кучурів Чернівецького району;
- з 19 – ти зон рекреацій.
Станом на 19 серпня 2021 року, із зазначених вище місць масового відпочинку населення, досліджено 91 пробу води водоймищ за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками, 82 проби - за паразитологічними показниками та 47 проб на наявність холероподібних вібріонів. Відхилення від санітарних вимог  виявлено в 2 пробах води за санітарно-хімічними показниками та в 6 пробах за бактеріологічними показниками з р.Прут  на «Чернівецькому міському пляжі» (30.06.2021, 20.07.2021). Досліджено 29 проб грунту за санітарно-хімічними, бактеріологічними та паразитологічними показниками. Відхилення від нормативів за бактеріологічними показникам встановлено в 1 пробі грунту відібраного в межах «Чернівецького міського пляжу».
Моніторингові дослідження якості води водоймищ та грунту з місць масового відпочинку населення області  продовжуються.


 

 

Керівництво
Структурні підрозділ
Відокремлені структурні підрозділи
Послуги
Державні закупівлі
Публічна інформація
Санепідситуація в області
Контакти
Атестація
План моніторингових досліджень
Паспорт бюджетної програми
New web-site test