До уваги лікарів-стоматологів та лікарів-рентгенологів

Державна установа «Чернівецький  обласний лабораторний центр МОЗ України” повідомляє, що 14 листопада 2017 року набрав чинності  наказ МОЗ України від 22.09.2017 №1126 « Про внесення змін до Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" , зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 17.10.2017 за № 1269/31137.

Необхідністю внесення змін стало використання у медицині сучасної рентгенівської апаратури, завдяки чому зменшується променеве навантаження на персонал та пацієнта.

Міністерство охорони здоров’я України дозволило розміщувати ортопантомографи (плівкові та цифрові) та конусно-променеві комп’ютерні томографи з високочутливим приймачем зображення у житлових будинках та громадських спорудах за умови відповідності їх технічних характеристик таким параметрам:

  1. ортопантомографи (плівкові та цифрові) повинні мати величину (номінальної) напруги на рентгенівську трубку 60-90 кВ та анодний струм рентгенівської трубки 1,0-10 мА;
  2. комп’ютерні томографи (конусно-променеві) повинні мати величину (номінальної) напруги на рентгенівську трубку 90-120 кВ та анодний струм рентгенівської трубки 1-16 мА.

Для забезпечення утримання річної дози опромінення медичного персоналу на рівні 1 мЗв тижневе навантаження при проведенні такого виду досліджень не повинне перевищувати 50 знімків.

Ортопантомографи (плівкові та цифрові) та конусно-променеві комп’ютерні томографи з високочутливим приймачем зображення можна розміщувати в окремому приміщенні або блоці, до якого обмежено доступ осіб, які не беруть участь в рентгенодіагностичній процедурі. Площа приміщення визначається їх розмірами, технічними характеристиками та шириною проходів і повинна становити не менше 6 кв.м.

Площа приміщення, де розташоване місце оператора, повинна бути не менше 4 кв.м.

При використанні засобів захисту робочих місць персоналу (захисні кабіни, захисні ширми тощо) наявність окремого приміщення не обов’язкова.

Крім того, стаціонарні засоби захисту процедурної  рентгеностоматологічного кабінету (стіни, підлога, стеля, захисні двері, віконниці, оглядові вікна тощо) мають забезпечувати ослаблення рентгенівського – випромінювання до рівня, при якому не буде перевищений річний ліміт дози для відповідних категорій осіб, що опромінюються.

Для цього необхідно провести розрахунок стаціонарних засобів радіаційного захисту.

Протягом першого року експлуатації рентгеностоматологічних апаратів адміністрація повинна забезпечити проведення індивідуального дозиметричного контролю медичних працівників, які безпосередньо проводять рентгенологічні процедури, для підтвердження даних про відсутність перевищення 1 мЗв/рік.

Потужність поглиненої дози в повітрі за рахунок супутнього невикористовуваного рентгенівського випромінювання не повинна перевищувати 0,1 мкГр * год.(-1) на відстані 0,1 м від поверхні пристрою, під час роботи якого воно виникає.

Лікар-стоматолог або рентген-лаборант, який проводить рентгенодіагностичні процедури у стоматологічній практиці, повинен мати відповідну професійну підготовку, володіти знаннями щодо безпечної експлуатації рентгенологічних апаратів.

Для надання консультацій, рекомендацій щодо облаштування рентгеностоматологічних кабінетів  та проведення вимірів рівня потужності поглиненої дози у повітрі на робочих місцях, суміжних приміщеннях можна звертатись до Державної установи «Чернівецький  обласний лабораторний центр МОЗ України” .

 

 

 

 

 

НАВІГАЦІЯ