У повсякденному житті, людство широко використовує  джерела електромагнітного випромінювання (у радіо-, радіорелейному і космічному зв'язках, радіолокації, радіонавігації, на телебаченні, у металургії та металообробній промисловості для індукційного плавлення, зварювання, напилювання металів, у деревообробній, текстильній, легкій та харчовій промисловості, у радіоспектроскопії, сучасній обчислювальній техніці, медицині тощо).

Як відомо, електромагнітне випромінювання (далі ˗ ЕМП) ˗ потужний фізичний подразник, який здатний впливати на організм людини. Ступінь впливу ЕМП на організм людини залежить від діапазону частот, тривалості опромінення, характеру опромінення, режиму опромінення, розмірів поверхні тіла, яке опромінюється, та індивідуальних особливостей організму. Так,  випромінювання низької частоти, в першу чергу, негативно впливають на центральну нервову систему, викликаючи головні болі, запаморочення, нудоту, депресію, безсоння, відсутність апетиту, виникнення синдрому стресу, спричиняє серцево ˗ судинні захворювання та хвороби травної системи. У результаті систематичної дії ЕМП високої (ВЧ) та надвисокої (НВЧ) на організм людини спостерігається підвищення артеріального тиску, випадіння волосся, ламкість нігтів. ЕМП цих частот призводять до зміни поляризації молекул та атомів клітин, в результаті чого виникає небезпечний нагрів. Крім того, у разі прямого впливу на зоровий аналізатор даного випромінювання відбувається ураження рогівки та кришталика.

Тому, запровадження комплексних заходів захисту від впливу електромагнітного випромінювання дозволить мінімізувати його негативний вплив на здоров’я населення.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України  від 13.03.2017 № 266, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.05.2017 за № 625/30493 «Про  затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996 № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.1996 за № 488/1513» допускаються розміщення та експлуатація радіотехнічних об’єктів ( далі – РТО) на дахах та у приміщеннях житлових, громадських та інших будівель за умови не перевищення гранично допустимих рівнів електромагнітного випромінювання, встановлених даним документом.

Граничнодопустимий рівень ЕМП для РТО, що працюють у діапазонах дуже високих частот та ультрависоких частот, встановлюється на рівні 10 мкВт/см-2 або 6 В/м.
Крім того, відповідно до заяв та звернень суб’єктів господарювання, громадян спеціалістами  Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» проводяться виміри рівнів електромагнітних полів.

 

 

 

НАВІГАЦІЯ