Вірусологічний моніторинг циркуляції
вірусів грипу та інших збудників ГРВІ
 в Україні  у 2016  р.
та результати зовнішнього
контролю якості досліджень

За даними галузевої статистичної звітності МОЗ України (ф.40-здоров), лабораторна діагностика грипу та гострих вірусних інфекцій (ГРВІ) проводилась фахівцями вірусологічних лабораторій МОЗ України на всіх адміністративних територіях країни, за винятком Луганської області. Обстеженню підлягали хворі із тяжким перебігом грипу та ГРВІ, в т.ч. контингенти високого ризику.

Діагностика грипу та ГРВІ проводилась  шляхом ізоляції респіраторних вірусів у чутливих культурах клітин (МДСК), та методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), імунофлюоресцентної мікроскопії (МФА), імуноферментного аналізу (ІФА). У хворих відбирали мазки з носу і зіву, носоглоткові змиви та інші зразки, а також секційний матеріал.

Для визначення діагностично достовірного наростання титрів специфічних антитіл забирали зразки сироваток крові, які досліджували у реакції гальмування гемаглютинації (РГГА). Контроль стану напруги імунітету до вірусів грипу типів А і В у здорового населення проводили шляхом дослідження зразків сироваток крові донорів (крові) на наявність специфічних антитіл у захисних титрах (1:40 і вищі).

Зовнішній контроль якості тестування зразків матеріалів, досліджених в обласних і міських лабораторних центрах та підтверджуючі дослідження виділених штамів вірусів грипу проводили фахівці лабораторії вірусології та СНІД ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України». Крім того, впродовж року продовжувалась співпраця із Центром грипу ВООЗ (Великобританія, м. Лондон) шляхом направлення для подальшого дослідження циркулюючих штамів вірусів грипу та обмін інформацією.
З метою вірусологічної діагностики грипу обстежено 2576 осіб (хворих на грип), із зразків матеріалів яких виділено 310 (12,0 %) штамів вірусів грипу типів А та В. Всього за звітний рік від хворих на грип ізольовано 263 штамів вірусів грипу А(H1N1)pdm09, 46 - А(H3N2) та 1 -  грипу В на таких адміністративних територіях:

 1. штами А(H1N1)pdm09 – Дніпропетровська (19), Донецька (23), Запорізька (7), Одеська (45), Полтавська (4), Рівненська (3), Сумська (2), Тернопільська (31), Харківська (1);  Хмельницька (125) областях  та м. Київ (3);
 2. штами А(H3N2) - у Донецькій (3), Одеській (5), Тернопільській (1), Харківській (2), Хмельницькій (35);
 3. штами грипу В - у Одеській (1).

При лабораторному обстеженні 6126 хворих на ГРВІ ізольовано 256 штамів вірусів, а саме:

 1. грипу А(H1N1)pdm09 – 181, із яких у Дніпропетровській -95, Запорізькій -32, Одеській - 43, Полтавській - 7 областях та м. Києві - 4;
 2. грипу А(H3N2) 41 (у Дніпропетровській – 40, Одеській (1) областях;
 3. респіраторні аденовіруси виявлені у 33 хворих: Дніпропетровській (1), Ів.-Франківській (10), Херсонській  (1), Чернігівській (16) областях та м. Києві (5).

Крім того, серед хворих на ГРВІ ізольовано 6 штамів поліовірусів у Сумській області, зокрема типу 1 – 2, типу 2 – 2 та типу 3 – 2.  
Таким чином, впродовж звітного року від хворих на грип та ГРВІ ізольовано 532 штами вірусів грипу (рис. 1).
Методом ПЛР проведено 25873 дослідження, обстежено 8465 осіб на грип та ГРВІ. Серед обстежених позитивні результати склали 32,0 % (2705 особи). Зокрема, протестовано 7813 осіб на наявність у зразках матеріалів фрагментів нуклеїнової кислоти кислоти (НК) вірусу грипу типу А, відсоток позитивних склав 33,1 % (2589 осіб). Показники позитивних результатів представлено на рисунку 2.
Наявність специфічних фрагментів НК вірусу грипу типу А(H1N1)pdm09 визначали в зразках, відібраних у 1231 особи. Середній показник позитивних склав 2,6 % (32 особи).
002 

 

Рис. 1  Розподіл штамів вірусів грипу типів А та В,
Україна, 2016 р.

Специфічні фрагменти НК вірусу грипу типу А(H3N2) визначали серед 2101 хворого, позитивні результати одержані у 472 особи (22,5 %).  Позитивні випадки одержані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Ів.-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Черкаська, Чернівецькій, Чернігівській областях.
При тестуванні зразків матеріалів, відібраних у 7226 осіб з метою визначення специфічних фрагментів НК вірусу грипу В, позитивні результати виявлені у 6 осіб (0,1 %). Максимальний показник позитивних результатів одержано у Одеській області – 0,3 %.
Специфічні фрагменти НК вірусів парагрипу визначали у хворих Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської, Сумської областей. Обстежено 693 осіб, позитивні результати одержано у 34 випадках (4,9 %). НК вірусу парагрипу  типу 1 - виявлено у 7 осіб із Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської, Сумської областей, типу 2 - у  8 осіб із Львівської, Одеської, Сумської областей та типу 3 - у 19 осіб із  Львівської, Одеської, Сумської областей.
004 


Рис. 2 Відсоток  позитивних результатів щодо виявлення вірусів грипу типу А  у розрізі адміністративних територій ( методом ПЛР), Україна, 2016 р.

Діагностичне тестування наявності фрагментів НК респіраторних аденовірусів проводили у Дніпропетровській, Київській, Львівській,  Одеській, Рівненській, Сумській областях. Обстежено 684 особи, відсоток позитивних склав 5,6 % (38).

Фрагменти НК респіраторно-синцитіального вірусу (РС-вірус) виявляли серед 670 хворих у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Сумській областях; позитивні результати - 5,5 % (37 осіб).

З метою виявлення антигену вірусу грипу типу А методом МФА обстежено 12508 осіб, відсоток позитивних - 11,0 % (1382) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та м. Києві.
При лабораторному обстеженні 12364 хворих антиген вірусу грипу типу В методом МФА визначено у  0,3 % (40) у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській, Херсонській областях  та м. Києві.

Антигени вірусів парагрипу типів 1, 2, 3 визначали серед 12175  хворих, позитивні результати склали – 10,1 % (1231): Вінницька (7,8 %), Дніпропетровська (7,2 %), Житомирська (8,4 %), Закарпатська (15,7 %), Запорізька

 1. максимальний показник - у Кіровоградській (45,9 %) області;
 2. перевищували середній показники у Закарпатській (15,7 %), Харківській (14,3 %), Черкаській (13,7 %) областях;
 3. мінімальні показники у  Вінницькій (7,8 %), Дніпропетровській (7,2 %), Житомирській (8,4 %) областях.

Антигени респіраторних аденовірусів визначали серед 12454 хворих, середній відсоток позитивних – 4,2 % (523):

- перевищували середній - показники у Житомирській (7,5 %), Кіровоградській (7,6 %), Харківській (6,5 %), Херсонській (4,6 %), Чернівецькій (5,7 %), Чернігівській (5,8 %) областях;

- на решті адміністративних територій показники нижчі середнього і знаходились в межах від 0,6 % у Вінницькій  до 3,9 % у Полтавській області.
З метою виявлення антигенів РС-вірусу обстежено 12034 хворих, середній показник позитивних результатів – 3,1 % (377):

- перевищували середній - показники у Житомирській - 5,6 %, Закарпатській – 7,0 %,  Кіровоградській – 7,3 %, Харківській – 5,7 %, Чернігівській (6,7 %) областях;

- мінімальний показник -  у м. Києві –  0,1 %;

- на решті адміністративних територій  - коливалися від 0,6 % у Запорізькій до 3,5 % у Харківській областях.

За звітний період з метою виявлення 4-ох кратного наростання титрів специфічних антитіл до вірусів грипу А і В обстежено 3735 хворих, позитивні результати одержано у 1229 осіб (32,9 %), проведено 22015 досліджень зразків парних сироваток крові.
Наростання титрів специфічних антитіл до вірусу грипу типу А виявляли серед 3583 хворих на грип та ГРВІ, середній показник позитивних результатів – 32,8 % (1174):

- перевищували середній - показники у  Донецькій – 61,1 %, Київській  – 34,1 %, Одеській (37,3 %), Сумській (34,4 %), Тернопільській (47,4 %), Херсонській (35,7 %), Хмельницькій (41,1 %), Черкаській (48,3 %) областях;

Середні показники діагностично достовірного наростання титрів антитіл серед обстежених хворих в країні до різних субтипів вірусу грипу типу А становили:

 1. А(H1N1)– 4,1 %;
 2. А(H2N2) – 1,2 %;
 3. А(H3N2) – 4,3 %;
 4. А(H0N1/sw ) – 16,4 %;
 5. А(H1N1)pdm09 – 32,4 %.

З метою виявлення наростання діагностично достовірних титрів антитіл у зразках парних сироваток крові до вірусу грипу типу В обстежено 3476 хворих, середній показник позитивних результатів – 1,4 % (49).

Виявлення наростання діагностично достовірних титрів антитіл у зразках парних сироваток крові до вірусів парагрипу типів 1-3 типу проводили у Вінницькій області, обстежено 49 хворих.

Стан імунітету до вірусів грипу типу А і В вивчали  шляхом визначення   наявності антитіл у захисних титрах серед донорів. Всього обстежено 8449 осіб, проведено 27865 досліджень. Середній показник позитивних результатів склав 90,8 % (7670 осіб).

З метою виявлення специфічних антитіл до вірусу грипу типу А обстежено 8449 донорів крові, середній показник позитивних результатів – 68,7 % (5805). Середні показники позитивних результатів щодо наявності специфічних антитіл до різних субтипів вірусу грипу типу А становили:

 1. А (H0N1) –  22,8 %;
 2. А(H1N1) –  49,8 %;
 3. А(H2N2) –  21,4 %;                                                 
 4. А(H3N2) –  55,3 %;
 5. А(H1N1)pdm09 – 55,0 %.

При обстеженні 7981 донорів крові з метою визначення захисних рівнів антитіл до вірусу грипу типу В середній показник позитивних результатів склав 60,6 % (4835). Високі показники зареєстровано у м. Києві (97,2 %), Херсонській (96,2 %), Рівненській (92,8 %) областях.

Для зовнішнього контролю якості досліджень у вірусологічних лабораторіях МОЗ України проведено паралельні підтверджуючі дослідження зразків матеріалів. Результати визначення наявності вірусів грипу типів А та В  в первинних матеріалах методом  ПЛР, а також підтвердження ізолятів та штамів вірусів грипу протягом звітного періоду представлено у додатку.

Слід продовжувати надсилати щорічно зразки у кількості: 5 позитивних + 5 негативних щодо підтвердження визначення вірусів грипу типів А та В методом ПЛР, а також всі ізольовані на культурі клітин МDСК штами вірусів грипу.

Загострення епідемічної ситуації з грипу /ГРВІ в епідсезоні 2016/2017 зумовлено переважною циркуляцією вірусів грипу типу А (H3) та В, що підтверджують дані вірусологічного моніторингу.

Виявлені особливості  епідпроцесу щодо ГРВІ та циркуляції вірусів грипу серед населення країни впливають на його інтенсивність, вимагають контролю і вірусологічного моніторингу з метою прогнозування епідпроцесу.

 

 

 

НАВІГАЦІЯ