Моніторинг результатів  досліджень фізичних факторів навколишнього середовища за  2018 рік

На виконання Закону України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” відповідно до «Плану моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально – профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення Чернівецької області на 2018 рік», заяв громадян та суб’єктів господарювання Державною установою «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (надалі – Центр) у 2018 році  проведено 245 замірів рівнів еквівалентної рівноважної об’ємної активності (ЕРОА) радону-222 та 43429 замірів рівня потужності поглиненої дози гамма-випромінювання у повітрі приміщень.

Згідно Норм радіаційної безпеки України всередині приміщень будівель та споруд включаючи компоненту від природного радіаційного фону потужність поглиненої в повітрі до гамма-випромінення не перевищував 50 мк Р/год, а середньорічна еквівалентна рівноважна об’ємна активність ізотопів радону в повітрі будівель не перевищувала 100 Бк м куб.

У рамках «Тимчасової програми здійснення моніторингу якості води рік України: Дніпро, Сіверський Донець, Південний Буг, Дністер, Десна» за 2018 рік досліджено 37 проб на вміст радіонуклідів цезію та стронцію, вміст радіонуклідів не перевищував нормативів і за останні роки істотно не змінився.

Щодня фахівцями Центру проводились заміри потужності експозиційної дози гамма – випромінювання. Середні показники в контрольних точках області не перевищують 14 мкр/год.  Загальний  радіаційний стан області не погіршився.

Протягом 2018 року досліджено 148 зразків продукція лісового господарства,  660 проб будівельних матеріалів та сировини на вміст радіонуклідів. Дана продукція пройшовши повний спектрометричний аналіз, згідно норми радіаційної безпеки України (НРБУ-96), відповідає першому класу використання для всіх видів будівництва без обмежень.

З метою досліджень впливу фізичних факторів середовища життєдіяльності людини на стан здоров’я населення проведено 340 замірів електромагнітних випромінювань та 42 заміри вібрації, всі відповідають нормативам.

Щодо до стану проведення моніторингу акустичного забруднення проведено - 222 заміри рівнів шуму, у 13 випадках виявлено перевищення гранично допустимих рівнів шуму в житловій забудові (всі випадки за зверненням приватних осіб при комісійному розгляді скарг від населення).

По всіх випадках виявлення відхилень за результатами лабораторних досліджень суб’єктам господарювання та громадянам надавались рекомендації щодо вжиття профілактичних заходів з метою усунення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на стан здоров’я  населення.

 

 

НАВІГАЦІЯ