18 вересня-Всесвітній день моніторингу якості води

18 вересня  в усьому світі відзначається  Всесвітній день моніторингу якості води . Цей  день  був заснований в 2003 році, ініціатором його створення виступив американський Фонд чистої  води .

Вода – універсальний розчинник хімічних речовин, і це є основною роллю рідини в житті всіх живих організмів. Кров, лімфа, міжклітинна, внутрішньоклітинна рідина, сльоза, слина, піт, шлунковий сік, сік підшлункової залози, жовч, сеча, кишкові виділення і виділення з статевих або дихальних шляхів – це все вода з розчиненими в ній речовинами.

Присутність та значення води в організмі людини. Людина може існувати без їжі, але без води загине за десять днів. В органiзмi людини вода становить 80% загальної маси тiла. Вона міститься у м'язах, кiстках, кровi, печiнцi, селезiнцi. Втрата навіть 1% рідини призводить до незворотних наслідків.

Вода очищає організм , у тому числi клiтини i судини, регулює температуру тiла, вiдiграє важливу роль в обмiнi жирів, зменшує кiлькiсть бактерiй у кишкiвнику. Також, якщо води недостатньо, їжа може зашкодити. В органiзмi можуть накопичуватися шкідливі речовини, які потрапляють з продуктами харчування.

Вода – є одним з найважливіших елементів зовнішнього середовища. Вона має велике значення для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та господарських потреб людини.

Згідно з державним стандартом питна вода має відповідати таким гігієнічним вимогам:

-бути безпечною в епідемічному відношенні – не містити патогенних збудників, яєць та личинок гельмінтів, а також збудників протозойних хвороб;

-мати нешкідливий хімічний склад – не містити токсичних, радіоактивних речовин та залишків солей, здатних негативно впливати на здоров'я людей;

-мати цілющі органолептичні властивості – мати температуру, що освіжає, бути прозорою, не мати кольору, запаху та стороннього присмаку.

Для оцінки якості води щодо епідеміологічних вимог використовують бактеріологічні показники забруднення води – ступінь загальної бактеріальної забрудненості води та наявність у ній кишкової палички.

Органолептичні властивості води характеризуються:

1) запахом, смаком, забарвленістю, прозорістю, каламутністю;

2) вмістом хімічних речовин, що впливають на органолептичні якості води.

Основними джерелами водопостачання є підземні води та відкриті водойми. Після відповідної обробки можна також пити дощову, снігову та морську воду.

Моніторинг якості води . З метою гігієнічної оцінки безпечності та якості питної води на відповідність вимогам ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» фахівцями Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» проводиться дослідження води централізованого господарсько-питного водопостачання та моніторинг результатів досліджень. Дані спостережень свідчать, що відсоток невідповідності води централізованого водопостачання за санітарно-хімічними показниками збільшився з 0,1% у 2015 році до 1,2% у 2019 році, а децентралізованого водопостачання (громадські криниці) з 0,3% у 2015 році до 16,8% у 2019 році. Невідповідність нормативним значенням виявлялась за наступними показниками: органолептика (запах, забарвленість, каламутність), загальна жорсткiсть, підвищений вміст заліза, розчинений кисень, перманганатна окиснюваність, група азоту ( амоній, нітрити, нітрати).

Вода, в якiй є багато вапняку, називається жорсткою. Загальна жорсткiсть води – це загальна кiлькiсть кальцiю i магнiю, що мiститься у нiй. Вапняк мiстить кальцiй, який позитивно впливає на опорно-рухову систему. Шкодить вона тiльки, якщо постiйно та надмiру її вживати. Жорстка вода має гiркуватий смак, при її кип'ятiннi на поверхнi утворюється плiвка, а в процесi заварювання чаю можуть утворюватися пластiвцi бурого кольору. Тривале вживання жорсткої води може спричинити шлунково-кишковi та серцево-судиннi захворювання.

Грунтові води не завжди відповідають діючим стандартам і санітарним нормативним вимогам до питної води, така вода може містити біогенні елементи, які потрапляють з ґрунту і поверхневих стоків, тим більше, що глибина залягання ґрунтових вод невелика і ґрунт недостатньо фільтрує органіку. Підвищення нормативного показника твердості погіршує органолептичні властивості води, надаючи їй гіркуватий смак та справляючи негативний вплив на органи травлення людини. Солі твердості порушують всмоктування жирів внаслідок їхнього омилення й утворення в кишечнику нерозчинних кальцієво-магнієвих мил. Також тверда вода погано милиться, дає великий накип в парових котлах, збільшує термін варіння овочів, м'яса тощо. Кальцій відіграє важливу роль у формуванні кісток, впливає на процеси скорочення м'язів, підвищує захисні функції організму, знижує небезпеку появи алергії, зміцнює стінки кровоносних судин. Його надлишок в організмі призводить до негативних наслідків. А нестача може викликати розрідження кісткової тканини, демінералізацію кісток, а у людей похилого віку порушення функцій залоз внутрішньої секреції.

Високий показник перманганатної окиснюваності вказує на присутність серед органічних речовин значної частки бактерій. Така вода потребує негайного очищення від органічних забруднень.

Концентрація кисню визначає розмір окисно-відновного потенціалу і значною мірою напрямок і швидкість процесів хімічного і біонічного окислення органічних та неорганічних сполук. Дефіцит кисню спостерігається у водних об'єктах з високою концентрацією забруднюючих органічних речовин.

Для нормального функціонування організму людини потрібно вживати протягом 1 дня від 1,5 до 2,5 літрів чистої питної води. Якщо фільтри для води здатні очистити середовище від механічних або бактеріологічних забруднень, то для нормалізації pH води застосовуються природні кальцити і інші речовини. Показник кислотно-лужного балансу спинномозкової, клітинної, міжклітинної рідини, лімфи, слини і крові людини – 7,4-7,5. Якщо pH води нижче, то вона негативно впливає на організм людини. Досліджувалась вода і за радіологічними показниками. Концентрація вмісту радіоактивних цезію-137 та стронцію-90 знаходилася в межах допустимих рівнів.

Дані спостережень також свідчать про погіршення якості води за бактеріологічними показниками. Відсоток відхилень від нормативів води централізованого водопостачання збільшився з 0,8% у 2015 році до 4,5% у 2019 році, децентралізованого водопостачання з 3,6% у 2015 році до 12,5% у 2019 році. Відхилення від нормативів за бактеріологічними показниками характеризує забрудненість води патогенними мікроорганізмами. До найважливіших бактеріологічних показників відносять: загальна коліформи, загальне мікробне число, коліфаги. Також досліджувалась вода за паразитологічними та вірусологічними показниками. За результатами лабораторних досліджень відхилень не виявлено. При виявленні відхилень результати досліджень скеровувались власникам та запроваджувались заходи, щодо виявлення та усунення причин забруднення питної води.

Вода  – необхідна умова життя. Вода – безцінний ресурс, від якого залежить рівень життя та здоров'я людей. Людині потрібна чиста високоякісна прісна вода. Як відомо, стан організму людини залежить від повітря, способу життя, якості продуктів харчування, а також питної води. Забруднена питна вода згубно впливає на здоров'я людини. Віруси і бактерії у воді призводять до спалахів епідемій, інфекційних захворювань, а токсичні речовини – до масових отруєнь. Вживання недоброякісної питної води (2–2,5 л на добу однією людиною) суттєво погіршує здоров'я, зумовлюючи виникнення хвороб.

 

 

Керівництво
Структурні підрозділ
Відокремлені структурні підрозділи
Послуги
Державні закупівлі
Публічна інформація
Санепідситуація в області
Контакти
Атестація
План моніторингових досліджень
Паспорт бюджетної програми
New web-site test